Alue-SM

Tavoitteet ja yleisohjeet

Aluejoukkueiden SM-turnaus

Lentopalloliitto yhdessä alueiden (Pohjoinen, Itä, Länsi, Lounas ja Etelä) ja seurojen kanssa järjestää vuosittain aluejoukkueiden SM-turnauksen C- ja B-nuorille. C-nuorten turnaus järjestetään syyskuun kolmantena viikonloppuna ja B-nuorten turnaus toukokuussa viikon 21 viikonloppuna. Turnaukset kiertävät vuosittain eri alueilla myöhemmin esitettävän kaavion mukaan. Koko alueellisen katsastus- leiritys- ja SM-turnausjärjestelmän tavoitteena on tarjota nuorille lahjakkaille lentopalloilijoille väylä edetä urallaan seurajoukkueesta maajoukkueeseen saakka. Samalla heille tarjotaan laadukasta valmennusta ja apua urheilijan uralla etenemisessä. 

Alueellinen katsastus

Jokainen viidestä alueesta, katsastaa alueellansa aluevalmentajien johdolla yhteistyössä seuravalmentajien kanssa mahdollisimman kattavasti koko oman alueensa nuoret lentopalloilijat D-nuorista B-nuoriin. Alueelliset katsastukset hoidetaan kunkin alueen oman parhaaksi näkemänsä katsastusjärjestelmän avulla. Esim. otteluseuranta, erilliset katsastustilaisuudet, katsastuslomakkeet, leirit, haastattelut, seurakäynnit jne. Katsastuksissa aluevalmentajien tulee olla tiiviissä yhteistyössä seuravalmentajien kanssa, jotta aluevalmentajille tulee selkeä kuva alueella lentopalloa harrastavista nuorista. Ko. tapahtumien yhteydessä aluevalmentajien velvollisuus on jakaa valmennustietoutta ja kehittää seuravalmennuksen tilaa. Tavoitteena on saada katsastettavien junioreiden valmentajat katsastustilaisuuksiin mukaan.  Katsastusten kautta tavoitteena on löytää alueleireille alueen potentiaalisimmat nuoret lentopalloilijat.  

Alueleirit

Jokainen viidestä alueesta järjestää ennen C- ja B-nuorten aluejoukkueiden SM-turnausta vähintään yhden alueellisen leiritapahtuman, josta valitaan lopullinen aluejoukkue edustamaan aluetta SM-turnaukseen. Alueleiri toteutetaan alueen päävalmentajien johdolla. Leirin ensisijainen tavoite on kehittää pelaajia yksilöinä ja antaa heille eväitä laadukkaampaan harjoitteluun sekä itsensä kehittämiseen kaikilla huippu-urheilun osa-alueilla. Alueleirin aikana tarjotaan seuravalmentajille mahdollisuus seurata harjoituksia, joiden perusteella heille annetaan myös palautetta jo leirin aikana. Perusteellisempi palaute voidaan antaa kirjallisesti leirin jälkeen. Vasta toissijaisena tavoitteena leireillä tulee olla joukkuepelaamisen kehittäminen. Leirin aikana aluevalmentajat nimeävät joukkueen (max. 12 pelaajaa / joukkue / sukupuoli), joka edustaa aluetta SM-turnauksessa.

Ennen nuorten aluejoukkueiden SM-turnausta alueet rakentavat leiritys- ja katsastusohjelmansa oman suunnitelmansa mukaan. 

Turnausten järjestämisoikeus

Lentopalloliitto julistaa vuosittain järjestelyvuorossa olevan alueen seurojen haettavaksi aluejoukkueiden SM-turnaukset. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella Lentopalloliiton valmennusryhmä valitsee järjestäjän. Turnausten järjestelyoikeus eri alueilla kulkee seuraavan kaavan mukaisesti:


C-nuoret syyskuun 3. viikonloppu


2023    20242025202620272028
PohjoinenLänsiLounasEteläItäPohjoinen


B-nuoret syyskuun 4. viikonloppu 


2023     2024    2025      2026  20272028   
ItäPohjoinenLänsiLounasEteläItä


Kustannukset

Katsastuksista, leirityksistä ja SM-turnauksista aiheutuvista kuluista vastaavat alueet oman käytäntönsä mukaan joko maksamalla tapahtumat tai keräämällä osallistujilta omavastuuosuuksia.