Aluevalmennuksen linjaukset

Aluevalmennuksen linjaukset        

Etelä-Suomen lentopalloalue (ESLA)

ESLA järjestää nuorisotoiminnassa alueleirityksiä ja osallistumisen vuosittaiseen alue-SM-kisaan C- ja B-ikäisissä. Päävastuu järjestelyistä, valinnoista, valmentajien tehtävien vastuuttamisesta on alueen päävalmentajilla. Yksi toimintamalli on nimetä ikäluokille vastuuvalmentaja, jolloin valmentaja ehtii näkemään pelaajia enemmän peleissä, ohjaamaan heitä henkilökohtaisesti urheilijana kasvamisessa. Vastuuvalmentaja kehittäisi itseään valmentajapolulla mm. osallistumalla oppimistarkoituksessa maajoukkueiden tukitoimiin, yläkoululeiritoimintaan tai akatemiavalmennukseen. Nuorisopäällikkö auttaa leirien ja tapahtumien käytännönjärjestelyissä, hankinnoissa sekä osallistumisilmoituksissa ja tiedotuksessa. Hän vastaa alevalmennuksen talouden suunnittelusta ja tilityksistä ESLAn budjetin puitteissa. Alueleiritykset koostuvat tehotreeneistä, teholeireistä ja valintaleireistä, joista pidemmät, useamman päivän leirit järjestetään pääsääntöisesti urheiluopistoilla. ESLAlla on sopimus urheiluopistojen kanssa. Valintaleirejä  ennen pidetään avoimia teholeirejä  ja kutsuteholeirejä. Valintaleireille pelaajat kutsutaan yläkoululeiritysten, kilpailunäyttöjen ja teholeirinäyttöjen perusteella.

Liiton linjausten ja ESLAn oman alueen tavoitteiden määrittelyn mukaisesti leiritoimintaa laajennetaan yhä nuoremmille ikäluokille, erityisesti päiväleireinä. Toiminnasta käytetään termiä teemaleirit, ja niihin valitaan kehitettävä painopiste, kuten hyökkääminen, puolustus, kuusikkopelaaminen tms. Käytännönjärjestelyistä vastaa aluepäällikkö. Hän tekee tai sopii seurojen tai urheiluopistojen kanssa salivaraukset, etsii ja neuvottelee päävalmentajan kanssa leireille ohjaajat, hoitaa leirien ilmoittautumismenetelmät ja tiedotuksen. Hän myös vastuuttaa tarvittavat henkilöt tarkastamaan osallistumismaksujen suorittamisen. Yleislinjana on, että leirit ovat edullisia, 40 € / leiri. Järjestävä seura varaa salin ja vastaa ruokajärjestelystä. Seura laskuttaa kulut ESLA:lta. 

Aluevalmennustoimintaa ovat myös tehotreenit, jossa alueen päävalmentaja pääsääntöisesti tulee tulee jollekin paikkakunnalle vetämään illan tapahtuman (info+treeni) ja pelaajia kootaan tapahtumapaikan lähiseuroista. Tehotreenejä järjestetään erityisesti D-ikäisille nuorille. 

ESLA maksaa aluevalmentajille ja erikseen päätettäessä muille valmentajille leirien ohjauksesta matkakulut  sekä päivärahan, mikäli verottajan kriteerit täyttyvät. Aluevalmennuksen vastuulliset ilmoittavat aluejaostolle ja rahastonhoitajalle kulloinkin vastuussa olevat aluevalmentajat matkakorvaus hyväksymisiä varten.

ESLA päättää aluevalmennuksen resurssoinnista sen jälkeen, kun lentopalloliitto on päättänyt päävalmentajien mahdollisesta palkkiojärjestelmästä.

Kukin nuorisotoiminnan toimija on vastuussa tiedottamisesta. Alueen nuorisotoiminta on oltava läpinäkyvää niin että seuroissa tiedetään toiminnasta, toimintaperiaatteista ja leirien kohdennuksista sekä aikatauluista hyvissä ajoin. Toimijoiden tiedot ja vastuut tulee olla näkyvissä ESLA-sivustolla.

Sekä alueleirejä että teemaleirejä tulee käyttää koulutustilaisuuksina, johon erikseen kutsutaan seuravalmentajia paikalle. Koulutusviestin sisältö mietitään mahdollisimman käytännönläheiseksi ja se pyritään välittämään seuravalmentajille sellaisena, että sitä olisi mahdollisuus soveltaa seuravalmennuksessa.