Sarjakuvaus ja pelipassit - aikuisten kilpasarjat

PDF-tiedostoAlasarjojen Pelikaaviot 19-20 ver 3.pdf (125 kB)
Uudet joukkueet päivitetty 8.1.2020

 

Sarjamaksut ja pelipassit - pelipassi hankitaan lentopalloliiton sivuilta verkko-ostona

 

Sarja

Sarjamaksu   Pelipassi
Miehet aluesarja  250aikuisten kuntopassi (vakuutuksella tai ilman)
Miehet paikallissarja110

aikuisten harrastepassi (vakuutuksella tai ilman)

Naiset paikallissarja110aikuisten harrastepassi (vakuutuksella tai ilman)

 

 

 

Lisätietoa pelipasseista

Ilmoittautumiset pelkästään kevätkaudelle tulee tehdä viimeistään 15.12. tulospalvelun ilmoittautumislomakkeella.

Sarjamaksusta tulee varmistusviesti ja lasku ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin. Jos viestiä ei tule, ota yhteyttä sarjanhoitajaan.

 

ESLAn sääntöpoikkeukset

 

ALUESARJAT JA PAIKALLISSARJAT

Tilapäinen pelaajalaina

Joukkue voi merkitä pöytäkirjaan 1-2 muun joukkueen pelaajaa (lainapelaaja), joka ei ole samalla kaudella pelannut liiton sarjoissa (2-sarja ja ylemmät). Lainapelaaja ei saa olla joukkueen kentällä pelaavassa kokoonpanossa, mikäli joukkueella on vähintään kuusi omaa pelikelpoista pelaajaa. Lainapelaaja voi tulla kentälle silloin, jos joukkue on jostain syystä jäänyt ottelun loppuajaksi vajaalukuiseksi (alle kuusi omaa pelaajaa), mutta ei esim. erästä poistamisen yhteydessä tai tilanteessa, jossa pelaaja on hetkellisesti pelikyvytön, mutta haluaa säilyttää oikeuden palata peliin saman ottelun aikana.

Jos pelaaja on lainapelaajana kentällä saman joukkueen kolmessa tai useammassa ottelussa, hänen katsotaan siitä eteenpäin siirtyneen ko. joukkueen omaksi pelaajaksi, ja hän voi osallistua oman alkuperäisen joukkueensa otteluihin vain lainapelaajana, yo. sääntöjä soveltaen.

Joukkueen kauden kahden ensimmäisen ottelun aikana lainapelaajien käyttö on kielletty.

Lainapelaajat merkitään pöytäkirjaan merkitsemällä pelaajan nimen perään #L.

Lainapelaajien käyttö on tarkoitettu tilanteeseen, jossa joukkue ei ole kyennyt saamaan otteluun kuutta omaa pelaajaa. Mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä, kilpailuryhmä voi harkintansa mukaan evätä joukkueelta tai pelaajalta oikeuden tilapäisen pelaajalainan käyttöön.

Mikäli tilapäinen pelaajalaina tehdään toisen seuran joukkueeseen, on se sallittu ainoastaan molempien seurojen ja joukkueiden suostumuksella. Pelaaja voi siirtyä toisen seuran joukkueen omaksi pelaajaksi (kolmen lainapelaajana kentällä olon jälkeen) ainoastaan seurasiirtomenettelyn kautta. Mikäli seurasiirtoa ei tehdä, ei pelaajalla ole oikeutta pelata missään joukkueessa muuna kuin lainapelaajana.

Kehityspelaajat

Edellä mainitut lainapelaajien rajoitukset eivät koske juniori-ikäisiä kehityspelaajia. Pelaajalle voidaan hakea kehityspelaajan oikeuksia vapaamuotoisella hakemuksella alueen kilpailuryhmältä.

Seuran sisäiset pelaajasiirrot ja -lainat

Seuran ilmoittaessa joukkueen aluesarjaan ja paikallissarjaan pelaaja voi aluesarjan alkusarjan tai ylemmän/alemman paikallissarjan jälkeen siirtyä toiseen joukkueeseen. Siinä vaiheessa joukkueluetteloihin on tehtävä tarvittavat muutokset ja paikallissarjasta aluesarjaan siirtyvän pelaajan harrastepassi on muutettava kuntopassiksi.

Pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen on lähtöjoukkueeseen jäätävä vähintään kuusi joukkueen omaa pelaajaa.

Paikallissarjan pelaajan pelaaja voi kauden aikana käydä pelaamassa yhden ottelun aluesarjassa menettämättä pelioikeuttaan paikallissarjassa. Tämän yhden ottelun saa pelata harrastepassilla.

Ohjeita ottelun pelaamiseksi peliajan loppuessa kesken

Harjoitusvuoroilla pelattaessa salivuoron pituus tulisi olla vähintään kaksi tuntia. Arvonnan yhteydessä kotijoukkueen kapteeni ilmoittaa, mihin mennessä pelaaminen on lopetettava. Ottelulle tulee saada voittaja ja lopputulos! Jos näyttää siltä, että ottelua ei ehditä pelaamaan normaalisti loppuun, tulee muistuttaa tuomaria asiasta viisi minuuttia ennen peliajan umpeutumist. Kun peliaika umpeutuu, niin tuomari viheltää ottelun päättyneeksi ja merkitsee sen hetken tilanteen huomautussarakkeeseen sekä merkitsee loput pisteet ympyröiden pöytäkirjaan sillä erolla, joka johdossa olevalla joukkueella oli ottelun päättymishetkellä. Esim. peliaika loppuu tilanteessa 9-6, niin merkitään erä päättyneeksi pistein 15-12. Vaihtoehtoisesti joukkueet voivat ennakoida tilannetta ja aloittaa esim. neljännen erän tilanteesta 6-6, samoin kuin mahdollinen viides erä. Jos aikaa on oikein vähän, voidaan viiden erä tarvittaessa aloittaa vaikka tilanteesta 13-13, tärkeintä on saada ottelulle tulos, jotta vältytään uusintaottelulta.

PAIKALLISSARJAT

Rajatuomarit

Lentopallo-ottelussa kuuluu olla rajatuomarit. Mikäli paikallissarjan ottelussa ei kuitenkaan rajatuomareita ole, ei päätuomari ole oikeutettu ylimääräiseen palkkioon. (Tuomaripalkkiotaulukossa "jos ei RT 20" ei siis ole voimassa Eslan paikallissarjoissa).

Periaatteet:

1. Joukkue voi pelata tarvittaessa viidellä pelaajalla.

2. Liberon voi nimetä eräkohtaisesti

3. Libero voi siirtyä loukkaantuneen pelaajan tilalle kenttäpelaajaksi

 

Joukkueen kokoonpano

Joukkueella on ottelun alkaessa oltava vähintään kuusi pelipassin maksanutta pelaajaa, mutta kaikkien ei tarvitse olla pelipaikalla. Mikäli pelipaikalla on vain viisi pelaajaa, joukkue saa pelata ottelun niillä. Tällöin kuutospaikka on tyhjä, ja sen yli hypätään syöttöjärjestyksessä. Huom: viidellä saa pelata vain silloin, kun kuudetta pelaajaa ei ole mahdollista käyttää.

Jos joukkue aloittaa täysilukuisena ja tulee myöhemmin vajaaksi mistä tahansa syystä, se voi jatkaa peliä, kunhan kentällä on vähintään viisi pelikelpoista pelaajaa.

Liberopelaaja

Mikäli joukkueella on erän alkaessa vähintään seitsemän pelikelpoista pelaajaa, se voi nimetä niistä erään yhden liberon. Tämä päätös on tehtävä ennen kunkin erän alkua.

Mikäli joukkueella on ottelun alkaessa vähintään kahdeksan pelikelpoista pelaajaa, se voi käyttää kansainvälisten pelisääntöjen mukaisesti kahta liberoa, mutta tämä vaihtoehto on voimassa koko ottelun ajan.

Mikäli joukkue olisi tulossa vajaaksi muusta syystä kuin rangaistuksen seurauksena eikä poikkeuksellista vaihtoa ole mahdollista tehdä, siirtyy penkillä oleva libero tavalliseksi kenttäpelaajaksi.

Mikäli seuraavissa erissä joukkueella on erän alkaessa vain kuusi tai viisi pelaajaa, sillä ei enää ole oikeutta käyttää liberoa vaan liberosta tulee automaattisesti kenttäpelaaja.

Toisin sanoen:

1. Jos vähintään kahdeksan pelaajaa -> voi käyttää kahta liberoa normaalien sääntöjen mukaisesti. Kenttäpelaajan loukkaantuessa toinen liberoista siirtyy tavalliseksi kenttäpelaajaksi ja jäljelle jäänyt libero jatkaa joukkueen liberona ottelun loppuun saakka. Liberon loukkaantuessa joukkue jatkaa normaalien pelisääntöjen mukaisesti yhdellä liberolla ottelun loppuun saakka.

2. Jos vähintään seitsemän pelaajaa -> voi valita kuhunkin erään yhden liberon

3. Jos erän alkaessa on vain kuusi tai viisi pelaajaa -> ei voi käyttää liberoa siinä erässä

4. Jos joukkue tulee vajaaksi:

A. Liberosta tulee tavallinen kenttäpelaaja

B. Jos pelaajia jäljellä yhteensä viisi, joukkue pelaa viidellä pelaajalla

C. Jos joukkue tulee vajaaksi rangaistuksen seurauksena, on mahdollista jatkaa viidellä pelaajalla, mutta libero ei voi siirtyä kenttäpelaajaksi siinä erässä

5. Viidellä saa pelata vain silloin, kun kuudetta pelaajaa ei ole mahdollista saada kentälle

Esimerkkejä:

1. Joukkueella on ottelussa seitsemän pelaajaa. Yksi pelaajista toimii liberona. Yksi kenttäpelaajista loukkaantuu: libero siirtyy kenttäpelaajaksi hänen paikalleen ja joukkue jatkaa peliä kuudella, eikä voi enää käyttää liberoa.

2. Joukkueella on ottelussa kuusi pelaajaa, mutta yhden on henkilökohtaisista syistä pakko poistua neljännen erän jälkeen: joukkue jatkaa viidellä pelaajalla.

3. Joukkueella on kahdeksan pelaajaa, joista yksi on nimetty liberoksi. Pelaaja no 7 on aloittanut erän vaihdossa, mutta hänet on vaihdettu kentälle ja sieltä pois. Kenttäpelaaja loukkaantuu: pelaaja no 7. Voidaan vaihtaa kentälle poikkeuksellisella vaihdolla, joten hän siirtyy kentälle ja libero jatkaa liberona.

4. Joukkueella on kahdeksan pelaajaa, joista yksi on nimetty liberoksi. Pelaaja no 7 on aloittanut erän vaihdossa, mutta hänet on vaihdettu kentälle ja sieltä pois. Kenttäpelaajaa rangaistaan erästä poistamisella: joukkue jatkaa erän loppuun viidellä kenttäpelaajalla, eikä voi käyttää liberoa.

5. Joukkueella on seitsemän pelaajaa. Ensimmäisessä erässä pelaaja no 1. on liberona. Toisessa erässä joukkueella ei ole liberoa lainkaan, vaan kaikki ovat tavallisia kenttäpelaajia. Kolmannessa erässä pelaaja no. 2 on liberona. Neljännessä erässä pelaaja no 3. on liberona. Viidennessä erässä pelaaja no 1. on liberona.

 

Tulkintaohje koskien peittämistä

Kilpailuryhmä haluaa korostaa sitä seikkaa, että paikallissarja on harrastesarja, missä tärkeintä on pelaaminen, eikä ottelun voittaminen. Tämän johdosta käytetään seuraavaa tulkintaohjetta: 

Tulkintaohje koskien pelisääntöjen kohtaa 12.5:

Mikäli aloittavan joukkueen pelaajan (syöttäjää lukuun ottamatta) käsi tai käsivarren osa on olkapäätä korkeammalla, katsotaan hänen syyllistyvän peittämiseen.

Varsinaisen peittämisen lisäksi ottelun päätuomari voi tuomita virheeksi myös kaikenlaisen muun toiminnan, jolla joukkue yrittää tahallisesti häiritä vastapuolen pelaamista.

 

Lisätietoja sääntöpoikkeuksista:

jostrovs (at) gmail.com, puh/whatsapp: 040-7636283

Lisätietoja sarjatoiminnasta

Simo Saros, sp.  simo.saros@destia.fi. p. 0400 411987

tai sarjanhoitaja Kaisu Polso, kaisu.polso (at) lentopalloliitto.fi, p. ja whatsapp 0400 910327.