Nuoritoiminnan linjaus

PDF-tiedostoAluevalmennuksen linjaus C- TYTÖT 13.12.2017.pdf (556 kB)
Aluevalmennuksen linjaus C-tytöt
PDF-tiedostoAluevalmennuksen linjaus C- POJAT 13.12.2017.pdf (563 kB)
Aluevalmennuksen linjaus C-pojat

LINJAUS NUORISOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESSÄ          Jaoston hyväksymä 25.10.2017

Etelä-Suomen lentopalloalue (ESLA)

ESLA järjestää nuorisotoiminnassa alueleirityksiä ja osallistumisen vuosittaiseen alue-SM-kisaan C- ja B-ikäisissä. Päävastuu järjestelyistä, valinnoista, valmentajien tehtävien vastuuttamisesta on alueen päävalmentajilla. Yksi toimintamalli on nimetä ikäluokille vastuuvalmentaja, jolloin valmentaja ehtii näkemään pelaajia enemmän peleissä, ohjaamaan heitä henkilökohtaisesti urheilijana kasvamisessa. Vastuuvalmentaja kehittäisi itseään valmentajapolulla mm. osallistumalla oppimistarkoituksessa maajoukkueiden tukitoimiin, yläkoululeiritoimintaan tai akatemiavalmennukseen. Nuorisopäällikkö auttaa leirien ja tapahtumien käytännönjärjestelyissä, hankinnoissa sekä osallistumisilmoituksissa ja tiedotuksessa. Hän vastaa alevalmennuksen talouden suunnittelusta ja tilityksistä ESLAn budjetin puitteissa. Alueleirit järjestetään urheiluopistoilla. ESLAlla on sopimus urheiluopistojen kanssa. Alueleirejä voi edeltää valintoja helpottamaan ns. teholeirejä, jotka ovat avoimia. Alueleirit olisivat jatkossa valintaleirejä, joihin pelaajat kutsutaan yläkoululeiritysten, kilpailunäyttöjen tai teholeirinäyttöjen perusteella.

Liiton linjausten ja ESLAn oman alueen tavoitteiden määrittelyn mukaisesti leiritoimintaa laajennetaan yhä nuoremmille ikäluokille, erityisesti päiväleireinä. Toiminnasta käytetään termiä teemaleirit, ja niihin valitaan kehitettävä painopiste, kuten hyökkääminen, puolustus, kuusikkopelaaminen tms. Käytännönjärjestelyistä vastaa aluepäällikkö. Hän tekee tai sopii seurojen tai urheiluopistojen kanssa salivaraukset, etsii ja neuvottelee päävalmentajan kanssa leireille ohjaajat, hoitaa leirien ilmoittautumismenetelmät ja tiedotuksen. Hän myös vastuuttaa tarvittavat henkilöt tarkastamaan osallistumismaksujen suorittamisen. Yleislinjana on, että leirit ovat edullisia, 25 e, leiri. Järjestävä seura varaa salin ja vastaa ruokajärjestelystä. Seura laskuttaa kulut ESLAlta. Toiminnan järjestämiseen on käytettävissä toistaiseksi urheiluopistosäätiön apuraha.

Muita mahdollisia nuorisotoiminnan toimintamuotoja ovat teholeirit erityisteemoista C- ja B-ikäisille tai jo nuoremmille E- ja D-ikäisille. Teholeiri on viikonloppuleiri. Näistä vastaa nuorisopäällikkö samalla tavalla kuin alueleireistä.

Alueen toimintaa ovat myös tehotreenit eli aluevalmennus tulee jollekin paikkakunnalle vetämään illan treenit ja pelaajia kootaan eri seuroista. Näitä järjestetään seurojen aloitteesta. Aluevalmentajat kutsutaan paikalle. Seurat vastaavat järjestelyistä ja salikuluista.

ESLA maksaa aluevalmentajille ja erikseen päätettäessä muille valmentajille leirien ohjauksesta matkakulut  sekä päivärahan, mikäli verottajan kriteerit täyttyvät. Aluevalmennuksen vastuulliset ilmoittavat aluejaostolle ja rahastonhoitajalle kulloinkin vastuussa olevat aluevalmentajat matkakorvaus hyväksymisiä varten.

ESLA päättää aluevalmennuksen resurssoinnista sen jälkeen, kun lentopalloliitto on päättänyt päävalmentajien mahdollisesta palkkiojärjestelmästä.

Kukin nuorisotoiminnan toimija on vastuussa tiedottamisesta. Alueen nuorisotoiminta on oltava läpinäkyvää niin että seuroissa tiedetään toiminnasta, toimintaperiaatteista ja leirien kohdennuksista sekä aikatauluista hyvissä ajoin. Toimijoiden tiedot ja vastuut tulee olla näkyvissä ESLA-sivustolla. Sisäiseen tiedotukseen on käytettävissä suljettu aluevalmennussivusto, johon käyttöoikeuksia voi lisätä pääkäyttäjät (Lind, Torkkeli, Riihiluoma).

Sekä alueleirejä että teemaleirejä tulee käyttää koulutustilaisuuksina, johon erikseen kutsutaan seuravalmentajia paikalle. Koulutusviestin sisältö mietitään mahdollisimman käytännönläheiseksi ja se pyritään välittämään seuravalmentajille sellaisena, että sitä olisi mahdollisuus soveltaa seuravalmennuksessa.