ESLAn sääntöpoikkeukset


ALUESARJAT JA PAIKALLISSARJAT

Tilapäinen pelaajalaina

Joukkue voi merkitä pöytäkirjaan 1-2 muun joukkueen pelaajaa (lainapelaaja), joka ei ole samalla kaudella pelannut liiton sarjoissa (2-sarja ja ylemmät). Lainapelaaja ei saa olla joukkueen kentällä pelaavassa kokoonpanossa, mikäli joukkueella on vähintään kuusi omaa pelikelpoista pelaajaa. Lainapelaaja voi tulla kentälle silloin, jos joukkue on jostain syystä jäänyt ottelun loppuajaksi vajaalukuiseksi (alle kuusi omaa pelaajaa), mutta ei esim. erästä poistamisen yhteydessä tai tilanteessa, jossa pelaaja on hetkellisesti pelikyvytön, mutta haluaa säilyttää oikeuden palata peliin saman ottelun aikana.

Jos pelaaja on lainapelaajana kentällä kauden aikana saman joukkueen kolmessa tai useammassa ottelussa, hänen katsotaan siitä eteenpäin siirtyneen ko. joukkueen omaksi pelaajaksi, ja hän voi osallistua oman alkuperäisen joukkueensa otteluihin vain lainapelaajana, yo. sääntöjä soveltaen.

Joukkueen kauden kahden ensimmäisen ottelun aikana lainapelaajien käyttö on kielletty.

Lainapelaajat merkitään pöytäkirjaan merkitsemällä pelaajan nimen perään #L.

Lainapelaajien käyttö on tarkoitettu tilanteeseen, jossa joukkue ei ole kyennyt saamaan otteluun kuutta omaa pelaajaa. Mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä, kilpailuryhmä voi harkintansa mukaan evätä joukkueelta tai pelaajalta oikeuden tilapäisen pelaajalainan käyttöön.

Mikäli tilapäinen pelaajalaina tehdään toisen seuran joukkueeseen, on se sallittu ainoastaan molempien seurojen ja joukkueiden suostumuksella. Pelaaja voi siirtyä toisen seuran joukkueen omaksi pelaajaksi (kolmen lainapelaajana kentällä olon jälkeen) ainoastaan seurasiirtomenettelyn kautta. Mikäli seurasiirtoa ei tehdä, ei pelaajalla ole oikeutta pelata missään joukkueessa muuna kuin lainapelaajana.

Kehityspelaajat

Edellä mainitut lainapelaajien rajoitukset eivät koske juniori-ikäisiä kehityspelaajia. Nuorelle pelaajalle voidaan hakea kehityspelaajan oikeuksia vapaamuotoisella hakemuksella alueen kilpailuryhmältä, joka esim. kevään sarjavaiheisiin voi antaa lisää pelilupia aikuisten sarjoihin.

Seuran sisäiset pelaajasiirrot ja -lainat

Seuran ilmoittaessa joukkueen aluesarjaan ja paikallissarjaan pelaaja voi aluesarjan alkusarjan tai ylemmän/alemman paikallissarjan jälkeen siirtyä toiseen joukkueeseen. Siinä vaiheessa joukkueluetteloihin on tehtävä tarvittavat muutokset ja paikallissarjasta aluesarjaan siirtyvän pelaajan harrastepassi on muutettava kuntopassiksi.

Pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen on lähtöjoukkueeseen jäätävä vähintään kuusi joukkueen omaa pelaajaa.

Paikallissarjan pelaajan pelaaja voi kauden aikana käydä pelaamassa yhden ottelun aluesarjassa menettämättä pelioikeuttaan paikallissarjassa. Tämän yhden ottelun saa pelata harrastepassilla.

Ohjeita ottelun pelaamiseksi peliajan loppuessa kesken

Harjoitusvuoroilla pelattaessa salivuoron pituus tulisi olla vähintään kaksi tuntia. Arvonnan yhteydessä kotijoukkueen kapteeni ilmoittaa, mihin mennessä pelaaminen on lopetettava. Ottelulle tulee saada voittaja ja lopputulos! Jos näyttää siltä, että ottelua ei ehditä pelaamaan normaalisti loppuun, tulee muistuttaa tuomaria asiasta viisi minuuttia ennen peliajan umpeutumist. Kun peliaika umpeutuu, niin tuomari viheltää ottelun päättyneeksi ja merkitsee sen hetken tilanteen huomautussarakkeeseen sekä merkitsee loput pisteet ympyröiden pöytäkirjaan sillä erolla, joka johdossa olevalla joukkueella oli ottelun päättymishetkellä. Esim. peliaika loppuu tilanteessa 9-6, niin merkitään erä päättyneeksi pistein 15-12. Vaihtoehtoisesti joukkueet voivat ennakoida tilannetta ja aloittaa esim. neljännen erän tilanteesta 6-6, samoin kuin mahdollinen viides erä. Jos aikaa on oikein vähän, voidaan viiden erä tarvittaessa aloittaa vaikka tilanteesta 13-13, tärkeintä on saada ottelulle tulos, jotta vältytään uusintaottelulta.

Liberopelaaja (päivitetty 31.10.2021)

Joukkue voi ennen ottelun alkua valita, käyttääkö se normaalia virallisten sääntöjen mukaista liberosääntöä vaiko alueen sarjassa voimassa olevaa eräkohtaista liberosääntöä. Valinta on tehtävä ennen ottelun alkua ja se on voimassa koko ottelun ajan. 

Eräkohtainen liberosääntö tarkoittaa seuraavaa: 

Mikäli joukkueella on erän alkaessa vähintään seitsemän pelikelpoista 
pelaajaa, se voi nimetä niistä erään yhden liberon. Tämä päätös on 
tehtävä ennen kunkin erän alkua. Tätä valintaa ei pystytä merkitsemään pöytäkirjaan, mutta se pystytään hallitsemaan muutoin. 

Loukkaantumistilanteet hoidetaan ensisijaisesti normaalia pelaajavaihtoa käyttäen, mutta jos se ei ole mahdollista, voidaan soveltaa poikkeuksellista vaihtoa ja jos sekään ei ole mahdollista, niin liberopelaaja voi siirtyä kenttäpelaajaksi loukkaantuneen pelaajan tilalle. Liberon mahdollisesti korvaama pelaaja jatkaa aloitusjärjestyksen mukaisella paikallaan. 

Mikäli joukkue olisi tulossa vajaaksi rangaistuksen johdosta, niin joukkue voi soveltaa samaa menettelyä kuin loukkaantumistapauksessa, mutta on huomattava, että poikkeuksellisella vaihdolla ulos vaihdettu pelaaja ei voi enää osallistua ko. otteluun. (Jos siis joukkue olisi tulossa vajaaksi sen vuoksi, että pelaaja on poistettu erästä, niin se voi valita, tekeekö poikkeuksellisen vaihdon, jolloin ko. pelaaja ei enää jatka ottelussa, vai häviääkö sen erän.) Jos pelaaja poistetaan ottelusta, menetellään aina samoin kuin loukkaantumistapauksessa. 

Huom! Aluesarjassa joukkue tulee vajaaksi, jos sillä ei ole kentällä kuutta pelikelpoista pelaajaa. Paikallissarjassa joukkue tulee vajaaksi vasta jos sillä ei ole kentällä vähintään viittä pelikelpoista pelaajaa. 

Esimerkkejä: 

1. Joukkueella on ottelussa seitsemän pelaajaa. Yksi pelaajista toimii 
liberona. Yksi kenttäpelaajista loukkaantuu: libero siirtyy 
kenttäpelaajaksi hänen paikalleen ja joukkue jatkaa peliä kuudella, 
eikä voi enää käyttää liberoa. 

2. Joukkueella on kahdeksan pelaajaa, joista yksi on nimetty 
liberoksi. Pelaaja no 7 on aloittanut erän vaihdossa, mutta hänet on 
vaihdettu kentälle ja sieltä pois. Kenttäpelaaja loukkaantuu: pelaaja 
no 7. Voidaan vaihtaa kentälle poikkeuksellisella vaihdolla, joten hän 
siirtyy kentälle ja libero jatkaa liberona. 

3. Joukkueella on kahdeksan pelaajaa, joista yksi on nimetty 
liberoksi. Pelaaja no 7 on aloittanut erän vaihdossa, mutta hänet on 
vaihdettu kentälle ja sieltä pois. Kenttäpelaajaa rangaistaan erästä 
poistamisella. Kaksi vaihtoehtoa: 
 A: Pelaaja no 7 vaihdetaan poikkeuksellisella vaihdolla rangaistun pelaajan tilalle. Rangaistu pelaaja ei jatka ottelussa. 
 B: joukkue häviää ko. erän. 

4. Joukkueella on seitsemän pelaajaa, joista yksi on nimetty liberoksi. Kenttäpelaajaa rangaistaan erästä poistamisella. Aluesarjassa kaksi vaihtoehtoa, paikallissarjassa kolme: 
 A: Libero tulee penkille ja hänen korvaamansa pelaaja kentälle. Libero vaihdetaan rangaistun pelaajan tilalle poikkeuksellisella vaihdolla. Rangaistu pelaaja ei jatka ottelussa. 
 B: joukkue häviää ko. erän 
 C: vain paikallissarjassa: joukkue jatkaa erän loppuun viidellä pelaajalla, ilman liberoa. 
  
5.Joukkueella on seitsemän pelaajaa. Ensimmäisessä erässä pelaaja no 
1. on liberona. Toisessa erässä joukkueella ei ole liberoa lainkaan, 
vaan kaikki ovat tavallisia kenttäpelaajia. Kolmannessa erässä pelaaja 
no. 2 on liberona. Neljännessä erässä pelaaja no 3. on liberona. 
Viidennessä erässä pelaaja no 1. on liberona. 

Periaatteet:

1. Joukkue voi pelata tarvittaessa viidellä pelaajalla (vain paikallissarjassa)

2. Liberon voi nimetä eräkohtaisesti

3. Libero voi siirtyä kenttäpelaajaksi, jos joukkue muuten jäisi vajaaksi


PAIKALLISSARJAT

Rajatuomarit

Lentopallo-ottelussa kuuluu olla rajatuomarit. Mikäli paikallissarjan ottelussa ei kuitenkaan rajatuomareita ole, ei päätuomari ole oikeutettu ylimääräiseen palkkioon. (Tuomaripalkkiotaulukossa "jos ei RT 20" ei siis ole voimassa Eslan paikallissarjoissa).

Joukkueen kokoonpano

Joukkueella on ottelun alkaessa oltava vähintään kuusi pelipassin maksanutta pelaajaa, mutta kaikkien ei tarvitse olla pelipaikalla. Mikäli pelipaikalla on vain viisi pelaajaa, joukkue saa pelata ottelun niillä. Tällöin kuutospaikka on tyhjä, ja sen yli hypätään syöttöjärjestyksessä. Huom: viidellä saa pelata vain silloin, kun kuudetta pelaajaa ei ole mahdollista käyttää.

Jos joukkue aloittaa täysilukuisena ja tulee myöhemmin vajaaksi mistä tahansa syystä, se voi jatkaa peliä, kunhan kentällä on vähintään viisi pelikelpoista pelaajaa.


Lisätietoja sääntöpoikkeuksista:

jostrovs (at) gmail.com, puh/whatsapp: 040-7636283