KUTSU ALUEPARLAMENTIN KOKOUKSEEN MA 6.11.2017 PORVOO

26.9.2017

Alustukset vuoden kehittäjäseuralta ja lentopalloliton urheilutoimenjohtaja Sami Heikkiniemeltä

Suomen lentopalloliitto ry:n sääntöjen mukaisesti ELSA-jaosto

KUTSUU ETELÄN ALUEEN LENTOPALLOSEURAT ALUEPARLAMENTIN KOKOUKSEEN

Aika: 6.11.2017 klo 18.30 (Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 18.00)

Paikka: Porvoon yhdistyskeskus (vanha WSOYn talo) Mannerheiminkatu 20 K, k-rappu, 06100 Porvoo

Huom! Tarjoilujen vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumiset lomakkeella:

https://esla.sporttisaitti.com/yhteystiedot-ja-hallinto/alueparlamentti/

Tietoja alueparlamentista alasivulta, valtakirja osallistumiseen jne.

Kokousasiakirjat ilmestyvät 24.10. alasivulle.

 

Työjärjestys

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3§ Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat ja ”maakunnat”

4§ Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

5§ ilmoitusasiat – Vuoden kehittäjäseuran palkitseminen

6§ Seurojen kehittäminen - alustuspuheenvuoro vuoden kehittäjäseuralta

7§ Lentopalloliiton puheenvuoro – Lentopallotoiminnan kehittäminen Suomessa – tulevaisuutemme, Urheilutoimenpäällikkö Sami Heikkiniemi

8§ Aluejaoston toimintakatsaus 2017

9§ Aluejaoston toiminnan ja talouden suuntaviivat 2018 -  Toimintasuunnitelma ja talousarvio

10§ Valitaan aluejaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet

Jaostossa jatkavat Heikki Torkkeli, Jori Ostrovskij ja Iris Riihiluoma.

Erovuorossa ovat Jouni Lind, Simo Saros, Sanna Waidenbacher, Tuulia Havia, Kimmo Siltanen ja Markku Sosunoff.

Maakuntien nimeämillä edustajilla on osallistumisoikeus jaoston kokouksiin.

12§ Maakuntien kokoontuminen (jos todetaan tarpeelliseksi, jakaannutaan maakuntaryhmiin)

13§ Maakunnat valitsevat liittovaltuustoehdokkaat (Päijät-Häme (1), Kymenlaakso (1), Uusimaa (1) ja pääkaupunkiseutu (2)) sekä kullekin henkilökohtaisen varaedustajan

14§ Maakuntien liittovaltuusehdokkaiden nimeäminen

15§ Muut asiat (SLeL:n säännöissä: Mikäli jäsenyhteisö haluaa asian parlamentin esityslistalle, sen on tehtävä siitä kirjallinen esitys aluejaostolle viikkoa ennen kokousta.)

16§ Kokouksen päättäminen

*

Säännöt/SLeL (14 §)

Jokaisessa parlamentissa on äänivalta liiton kaikilla kyseisen parlamentin toiminta-alueen jäsenseuroilla ja muilla jäsenyhteisöillä. Jokaisella jäsenellä on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista edellisen toimikauden aikana kirjattua ja ainakin kerran Suomen Lentopalloliiton viralliseen otteluun osallistunutta joukkuetta kohden, korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.

Jokaisella jäsenenä olevalla beach volley -seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista sataa (100) jäsentä kohti korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.

Yksi jäsenen edustaja käyttää jäsenen koko äänimäärää. Mikäli jäsenellä on ääniä kaksi, kolme tai enemmän, voi jäsen lähettää parlamenttiin lisäksi vastaavasti yhden, kaksi tai enintään kolme edustajaa, joilla läsnäolo- ja puheoikeuden lisäksi ei ole äänivaltaa. Jokainen edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsentä. Jäsenen edustajilla on oltava edustamansa yhteisön valtakirja, josta on käytävä ilmi, onko edustajalla oikeus käyttää äänivaltaa.

Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole hoitanut edellisen vuoden jäsenvelvoitteitaan maaliskuun loppuun mennessä. Liittovaltuuston, liittohallituksen ja kyseisen jaoston jäsenillä on parlamenteissa läsnäolo- ja puheoikeus. Parlamentti voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa muillekin henkilöille.