Valmentajaklinikka Helsingissä 18.11.

1.11.2006

Teemana on "Kehonhallinnan, taidon ja toiminnallisuuden merkitys harjoittelussa". Kouluttajat ovat alansa ammattilaisia, ja heillä on usean vuoden käytännön valmennuskokemus eri lajien urheilijoiden parissa.

Opi käytännön tekemisen kautta

Suomen Valmentajat ry:n uusi Valmentajaklinikkakoulutus on intensiivinen yhden päivän (6-8h) tilaisuus, jonka perusajatuksena on valmentajan osaamisen lisääminen käytännön tekemisen kautta. Valmentajaklinikkakoulutus on suunnattu erityisesti seuravalmentajille ja siinä keskitytään fyysisen harjoittelun perusasioihin siten, että se soveltuu kaikkien lajien valmentajille.

Valmentajaklinikkakoulutus käytännössä

Koulutuspäivä alkaa luennolla päivän teemaasta, jota seuraa käytännön rastipisteiden sisältöjen esittely. Teoriaosuuden jälkeen siirrytään käytännön harjoitteluun.

Valmentajaklinikan perusidea on "learn by doing", joten valmentajien toivotaan osallistuvan rastipisteillä harjoitteiden tekemiseen kouluttajan johdolla.Lisätietoja: /tapahtumakalenteri/