Lentopalloliiton hallitus ja kilpailuryhmä tarkensivat liiton korona-linjauksia

9.10.2020

Suomen Lentopalloliiton hallitus ja kilpailuryhmä ovat käsitelleet korona-pandemian kiihtymisen aiheuttamia tilanteita ja haasteita. Tiukat turvallisuusmääräykset ovat meidän kaikkien etu - niin jokaisen lentopalloilijan, taustavoimien kuin katsojankin. Lentopalloliitto velvoittaa kaikkia lajiin osallistuvia ihmisiä noudattamaan määräyksiä sekä ohjeistuksia, jotta turvaamme lajin jatkumisen koronapandemian puristuksessa.

Ottelutapahtumien toteutusten osalta noudatetaan seuraavien viranomaisten tekemiä julkisia ohjeistuksia:

* Valtioneuvoston antamat määräykset
* Aluehallintovirastojen antamat määräykset
* THL:n antamat määräykset
* Kuntien- ja kaupunkien antamat omia liikuntapaikkoja koskevat määräykset

Sairaanhoitopiirien tai kuntien ja kaupunkien antamien suositusten osalta todetaan, että seuroilla on oikeus tehdä näiden suositusten pohjalta omia toimenpiteitä pelaamisen osalta ilman sanktioita. Suositusten nojalla tehtyjen mahdollisten luopumisten osalta noudatetaan kilpailuryhmän tekemiä linjauksia koskien päätöksen tekoa:

* Sairaanhoitopiirien antamien suositusten tai äkillisten ja ennalta-arvaamattomien koronasta aiheutuvien tilanteiden osalta välttämättömiä peruuntumisia tai siirtoja ei arvioida liiton kilpailusääntöjen 9 §:n mukaisina luovutuksina.

* Jos edellä mainittuihin ottelusiirtoihin ei voida ryhtyä, eikä liitto muuta kilpailujärjestelmää syntyneen laajemman korona-pandemian aiheuttaman ongelmatilanteen vuoksi, voidaan joukkue määrätä häviämään yksittäisiä pandemian vuoksi pelaamattomia otteluita ilman, että määrätystä häviöstä seuraa luovutuksen seuraamuksina sarjasta sulkemista ja kaikkien otteluiden mitätöintejä.

Lentopalloliiton kilpailutoimintaa jatketaan sarjaohjelmien mukaisesti viranomaisten antamien sitovien määräysten ja ohjeiden puitteissa ja noudattaen liiton antamia korona-ajan ohjeita otteluiden järjestämisestä ja pelaamisesta.

Lentopalloliiton hallitus tulee päättämään mahdollisista sarjakohtaisista tai koko kilpailutoimintaa koskevista linjanvedoista tai kilpailutoiminnan keskeyttämisestä tilanteen niin vaatiessa.

Lentopalloliiton ottelutapahtumien järjestämisohjeisiin on tehty seuraavat päivitykset:

* Kaikilta katsomossa olevilta henkilöiltä edellytetään kasvomaskin käyttöä
* Lasten ja nuorten turnauksiin ei päästetä yleisöä
* Kaikkien kentän rakentamiseen osallistuvien henkilöiden on poistuttava kenttäalueelta ennen joukkueiden saapumista kentälle
* Kenttäalueen purkaminen voidaan aloittaa vasta, kun joukkueet ovat poistuneet kenttäalueelta
* Joukkueiden, sairaanhoitopiirien antamien suositusten pohjalta, tekemiä mahdollisia luovutuksia ei sanktioida muutoin kun pistemenetyksillä ko. otteluiden osalta

Lentopalloliiton kilpailutoimintaa jatketaan sarjaohjelmien mukaisesti viranomaisten antamien sitovien määräysten ja ohjeiden puitteissa ja noudattaen liiton antamia korona-ajan ohjeita otteluiden järjestämisestä ja pelaamisesta.

Lentopalloliiton hallitus tulee päättämään mahdollisista sarjakohtaisista tai koko kilpailutoimintaa koskevista linjanvedoista tai kilpailutoiminnan keskeyttämisestä tilanteen niin vaatiessa.