Covid -19 epidemian aiheuttamat ottelusiirrot ja niiden käsittely

6.10.2020

Lentopalloliitto on linjannut, miten ottelusiirtoihin suhtaudutaan ja niitä käsitellään. ESLAn sarjoissa noudatetaan samankaltaista menettelyä: kilpailuryhmällä ja sarjahoitajalla on valtuudet tehdä omien sarjojen osalta näiden ohjeiden mukaisia päätöksiä.

Lentopalloliiton kilpailukaudella 2020-2021 järjestettävissä kilpailussa korona-pandemian aiheuttamiin viiveisiin, esteisiin tai siirtoihin ottelutapahtumissa liittyen noudatetaan seuraavia pääperiaatteita:

Pääsääntöisesti koronalle altistuminen normaalissa toiminnassa ja siitä seuraava karanteeni rinnastetaan pelaajien sairastumiseen ja siltä osin seurataan liiton sarjamääräyksiä (ks. sarjamääräysten kohta 7.5 Ottelusiirrot ja siirtosopimus) soveltuvin osin.

Äkillisten ja ennalta-arvaamattomien koronasta aiheutuvien tilanteiden osalta välttämättömiä peruuntumisia tai siirtoja ei kuitenkaan arvioida liiton kilpailusääntöjen 9 §:n mukaisina luovutuksina vaan niissä uudet otteluajat pitäisi pyrkiä löytämään yksimielisesti joukkueiden kesken. Jos ottelusiirtoihin ei voida ryhtyä, eikä liitto muuta kilpailujärjestelmää syntyneen laajemman korona-pandemian aiheuttaman ongelmatilanteen vuoksi, voidaan joukkue määrätä häviämään yksittäisiä pandemian vuoksi pelaamattomia otteluita ilman, että määrätystä häviöstä seuraa luovutuksen seuraamuksina sarjasta sulkemista ja kaikkien otteluiden mitätöintejä. Lisäksi mikäli joukkueet eivät pääse yksimielisyyteen uudesta otteluajasta toimitaan Lentopalloliiton sarjamääräysten 7.5 mukaan.

Lasten ja nuorten sarjojen osalta vastaava päätöksenteko tehdään Nuorten sarjajaoksessa tapauskohtaisesti sarjasihteerin ja kilpailupäällikön esitysten perusteella.