Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika on alkanut

12.11.2019

Kuvakaappaus OKM:n sivulta
Kuvakaappaus OKM:n sivulta

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa. Hakuaika päättyy 17.12.2019 klo 16.15.

Mihin tarkoitukseen ja kenelle?

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Miksi ja mitä?

Lentopallossa tulisi ehdottomasti enemmän käyttää aikaa ja panostaa Seuratuen hakemiseen. Seuratuki mahdollistaa ideoinnin ja innovoinnin monipuolistaen seuran toimintaa ja siten vahvistaen seuran elinvoimaisuutta.

Alla oleva listaus kertoo, mitä hankkeiden tulee toteuttaa - yhtä tai useampaa. Kun listaa lukee, niin sen mukaan ideoinnissa/innovoinnissa on vain "taivas rajana" - kunhan ne ovat aidosti toteutettavissa (seura pystyy osoittamaan sen hakemuksessaan) ja niillä on elinvoimaa seuratuen jälkeenkin (suunnitelma, miten toiminnon pysyvyys turvataan). 

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

 1. lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 2. mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 3. edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 4. hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 5. ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 6. lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
 7. edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 8. edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
 9. edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 10. mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 11. edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla
 12. edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
 13. vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 14. edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa (ml. johtaminen, hallinto)
 15. kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Miten edetä?

Seuran kannattaa ajoissa pohtia tulevaisuutensa suuntaa - tarpeita ja tavoitteita sekä Seuratuen roolia niissä. Ehdottomasti kannattaa kysyä myös nuorilta, millaista toimintaa he toivovat - veikkaan, että ideoita tulee (tähänkin voi hakea tukea, kohta 6.). Samalla seuran kannattaa antaa nuorille tilaisuus suunnitella toiminta alusta asti itse (sisältökohta 12.).

Ota ajoissa yhteyttä myös aluepäällikköön ja toiminta-alueesi liikunnan aluejärjestön seurakehittäjään.

Mihin voisi panostaa?

Yksi seuratoiminnan kehitysaskeleista tulisi ehdottomasti olla yhteistyön ja toimintojen kehittäminen koulujen suuntaan (Kohta 8.). Lentopalloliitolla on erinomainen Koululentiskampanja, joka esim. tänä kampanjakautena tavoittaa 614 koulua! Tätä voisimme yhdessä hyödyntää laajemminkin.

Siellä ovat tulevat lentopallosukupolvet, joilla ei ole vielä lainkaan lajivalintaa tehtynä (painopisteenä luokat 1-4). Myös uutta valmentajasukupolvea voidaan odottaa saavutettavaksi Koululentistoiminnan kautta.

Eli, nyt vain porukalla miettimään millaisilla toimenpiteillä seuran toimintaa voidaan kehittää niin, että se tavoittaa laajemman joukon ihmisiä - seuratoiminnan eri rooleissa (esim. kohdat 5. ja 14.).

Lisätietoja

Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä pertti.kulluvaara(at)lentopalloliitto.fi, tai oman toiminta-alueesi liikunnan aluejärjestöön.