Koululentistoiminta - tärkeä osa pelaajien ja valmentajien rekrytointia

22.10.2019Lentopalloliiton Koululentiskampanja käynnistyy viikolla 44. Seuroilla on hyvä olla valmiina suunnitelma/konsepti, jolla vahvistaa elinvoimaisuuttaan sekä yhteistyötä koulujen kanssa.

Miksi olla mukana - riittääkö resurssit?

Lentopallon on syytä olla kouluilla mukana, sillä Varsin moni 1-4-luokkalaisista on vielä vailla omaa lajia. Lapset ovat pääosin vielä uteliaita ja halukkaita kokeilemaan uusia lajeja. Onnistuminen liikuntatunnilla/lajiesittelyissä tuo lapsia seuran toimintaan mukaan.

Laadukkaalla toimintakokonaisuudella luodaan edellytykset pitkäkestoiselle yhteistyölle sekä myönteiselle suhtautumiselle uusiin ideoihin. Oleellista kaikessa toiminnassa koulujen suuntaan on se, että KAIKKI ON VALMISTA - TULE, OSALLISTU, POISTU...

Yleisesti ottaen opettajat tykkäävät ja koulut suhtautuvat myönteisesti siihen, että eri lajien edustajat käyvät opettamassa lajia. Samalla opettajat saavat toteutus-/opetusmalleja liikuntatunneille lajeista, jotka eivät ole ennestään tuttuja, ja siten lisätä liikuntatuntiensa kiinnostavuutta.

Jos toimintaresurssit ovat rajallisia, mitä ne varsin usein ovat, kannattaa toimintaa rajata koskemaan vain tiettyjä luokkia ja siten varmistaa laadukas toiminta. On myös hyvä hyödyntää jo lajin parissa mukana olevia junioripelaajia (C-B) Koululentiskampanjassa apuohjaajina. Koulut usein katsovat tällaista toimintaa hyvänä, sillä kyseiset oppilaat saavat "johtamiskokemusta".

Koululentiskampanja -viikon voivat seurat päättää itsenäisesti sen mukaan, mikä sopii lähialueen kouluille parhaiten - se voi olla muukin ajankohta kuin vko 44. 

Konsepti hallussa

Oleellista on se, että seuroilla on koulujen suuntaan tarjolla toimintamalli - konsepti/kokonaisuus, jolla kouluja lähestytään ja yhteistyötä tarjotaan. 

On tärkeää, että Koululentiskampanja ei rajoitu vain ja ainoastaan yhteen Koululentiskampanja -viikkoon tai vierailuun. Toiminnan on syytä olla laajempi toimintakokonaisuus, joka jakautuu pitemmälle aikajänteelle eri toimenpiteineen - huipentuen Koululentisturnaukseen.

Toiminnan tavoitteena on innostaa lapsia hakeutumaan seuraharjoittelun pariin, tavoitteena osallistua ja pärjätä Koululentisturnauksessa, sekä houkutella lasten vanhempia valmentamaan ja sitä kautta varmistamaan harrastamisen jatkuminen.

Miten liikkeelle?

 1. Seura päättää lähteä aktiivisesti toimimaan koulun/koulujen suuntaan.
 2. Seura kontaktoi yhteistyökoulut
 3. Yhteys tarvittaessa aluepäällikköön - hän auttaa.
 4. Seurassa rakennetaan konsepti, jossa huomioidaan laajempi toimintakokonaisuus:
  1. Opettaja -koulutus
  2. Oppilasryhmäohjaus liikuntatunneilla
  3. Koulupäivien jälkeinen mahdollisuus tutustua lajiin seuran harjoitusvuoroilla (omana tapahtumana)
  4. Kaveriviikko (pelaajat päättää, valmentaja mahdollistaa)
  5. Koululentisturnaus
 5. Seuralla on osoittaa toimintaan Koululentisyhteyshenkilö
 6. Seura kouluttaa Koululentiskouluttaja -ohjaajia (kysy lisää aluepäälliköltä)

Lisätietoja

Koulutus- ja aluepäällikkö Pertti Kulluvaara auttaa mielellään. Mikäli sinulla on halua lähteä suunnittelemaan koululentistoimintaa kokonaisvaltaisesti, ota rohkeasti yhteyttä.